user_mobilelogo
RWE Transgas, a. s.
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
Hlavním posláním společnosti RWE Transgas, a.s. je nákup a prodej zemního plynu pro potřeby odběratelů v České republice a dále tranzitní přeprava zemního plynu pro zahraniční partnery. Nezastupitelnou činností Transgas, a.s. je tranzitní přeprava ruského zemního plynu do zemí západní Evropy, zejména Německa a Francie. Tranzitní soustava Transgasu, jejíž délka byla koncem roku 1998 téměř 2400 km, je důležitou součástí evropské plynovodní sítě. Počátkem května 2002 roku vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasné stanovisko k prodeji akcií Transgas, a.s. a regionálních plynárenských distribučních společností, vlastněných dosud FNM ČR, německé společnosti RWE Gas AG.
 
 
PROBLÉM
 
Ve společnosti RWE Transgas, a.s. potřebovali systém pro technickou evidenci neplynárenských staveb. Požavek byl kladen nejen na vytvoření podrobného pasportu budov ústředí a vybraných provozů s rozšířením o výkresové dokumentace, ale i na propojení pasportu se systémem SAP, ve kterém bylo potřeba aktualizovat umístění majektu.
Cílem bylo zjednodušení řízení správy majektu a získání podrobných informací o vybavení budov.

Řešení
Implementovány byly moduly Pasport, Pozemky, Technologie a Inventář. Realizováno bylo propojení modulu Pasport se systémem SAP. Číselník místností v systému GTFacility se stal pro systém SAP zdrojovou databází využívanou v modulu Inventář. Modul Inventář je určen pro stěhování majetku a jeho likvidaci.
ASP zajistila i digitalizaci papírové dokumentace areálů a staveb centrály Limuzská, Belgická a provozů Písek, Brno a Louny. CAD výkresy obsahují vrstvy stavebních konstrukcí, ploch místností, silnoproudé a slaboproudé komponenty, vodovodní uzávěry, kanalizační výpusti, uzávěry plynu, jednotky klimatizace a VZT, otopná tělesa.

Přínos řešení
zefektivnění aktualizace účetní evidence majetku SAP s podporou uživatelů, kteří nemají přístup do SAP
Výstupy systému poskytují přehledy:
bodo užívání ploch osobami,
bodinventarizační karty se seznamem inventáře v místnosti,
bodreporty o technickém vybavení místností,
bodtématické mapy se seznamy útvarů a osob v místnostech
boddigitalizace papírových dokumentací a jejich propojení s účetní evidencí majetku vedeném v SAP