user_mobilelogo

univerzity

 UNIVERZITY

 

 

ico univ

 

Univerzitní segment patří k nejvýznamnějším a současně nejperspektivnějším segmentům společnosti.

 

 

Facility systém univerzity musí pokrývat zejména sofistikované požadavky na finanční a operativní management rozsáhlých prostor (výukové prostory, kanceláře, laboratoře, ubytovací prostory kolejí, … ) a integraci na související systémy univerzity (studijní systém, ERP systém, DMS systém, …)