user_mobilelogo

pasport

PASPORTIZACE
 
Jednou z hlavních kvalit CAFM systému je informace o prostoru a objektech kde resp. na kterých probíhají podpůrné - facility procesy společnosti. Pasportizace a její kvalita proto představuje důležitou službu, výsledek, které do značné míry určují kvalitu řízení FM procesů.
ASP realizovala za doby své existence několik rozsáhlých projektů pasportizace (všechny budovy ČVUT, areál Plzeňský prazdroje, všechny budovy Slovenského plynárenskÉho průmyslu, Stredoslovenskej energetiky, ...) Metodika a technologie provádění pasportizace se postupně vyvíjela a v současnosti má následující podobu:
 
 
DIGITALIZACE STAVEBNÍCH VÝKRESŮ 
Architektura/Prostor a Technologie
 
 
VARIANTA STAVEBNÍ 1
Varianta 1 zahrnuje základní zpracování papírových a AutoCAD výkresů.
pasport 01Papírový výkres
Papírový výkres bude digitalizován a bude vytvořena vrstva Čísel místností. Vrstva čísel místností bude propojena se systémem.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres bude propojen se systémem bez dalších úprav pořadí, barevnosti a názvosloví hladin. Zpracuje se vrstva Čísel místností. Vrstva čísel místností bude propojena se systémem.
 
 
Zahrnuje:
gts tick evzetí papírových výkresů a scanování výkresu
gts tick převod scan výkresů do formátu OBR
gts tick digitalizace čísel místností ve výkresu
gts tick tvorba grafických objektů z čísel místností ve výkresu
gts tick propojení formátu OBR se systémem
gts tick tvorbu číselníku místností (zjištěných z výkresové dokumentace) v rozsahu: kód, číslo, plocha, účel
gts tick import obrázků a číselníku místností do systému
Zahrnuje:
gts tick převzetí AutoCAD výkresů
gts tick převod AutoCAD výkresů do formátu OBR
gts tick digitalizace čísel místností ve výkresu
gts tick tvorba grafických objektů z čísel místností ve výkresu
gts tick propojení AutoCAD výkresů se systémem
gts tick tvorbu číselníku místností (zjištěných z výkresové dokumentace) v rozsahu: kód, číslo, plocha, účel
gts tick import obrázků a číselníku místností do systému
 
 
ROZŠÍŘENÁ VARIANTA STAVEBNÍ 1 - PLOCHY
Rozšířená varianta 1 zahrnuje zpracování PLOCH papírových v AutoCAD výkresů.
pasport 01Papírový výkres
Papírový výkres bude digitalizován a bude vytvořena vrstva Čísel místností a Plochy místností (polygony). Vrstva Plochy místností bude propojena se systémem.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres bude propojen se systémem bez dalších úprav pořadí, barevnosti a názvosloví hladin. Zpracuje se vrstva Čísla místností a Plochy místností. Vrstva Plochy místností bude propojena se systémem.
 
 
 
VARIANTA STAVEBNÍ 2
Varianta 2 zahrnuje úplné zpracování papírových a AutoCAD výkresů bez zaměření.
pasport 01Papírový výkres
Papírový výkres bude plně digitalizován do vrstev: Čísla místností, Plochy místností, Zdivo, Okna, Dveře, Zařízení. Vrstva Plochy místností bude propojena se systémem.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres bude propojen se systémem s provedením úprav pořadí, barevnosti a názvosloví hladin. Zpracuje se vrstva Čísel místností a Ploch místností. Vrstva Ploch místností bude propojena se systémem.
 
  
  
VARIANTA STAVEBNÍ 3
 
Varianta 3 zahrnuje úplné zpracování papírových nebo AutoCAD výkresů se zaměřením.
Výkres bude zaměřen a digitalizován do vrstev: Čísla místností, Plochy místností, Zdivo, Okna, Dveře, Zařízení, Kóty. Vrstva Plochy místností bude propojena se systémem.
 
 
OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ PRÁCE KE STAVEBNÍM VÝKRESŮM
  • práce přečíslování prostor v poskytnuté výkresové dokumentaci
  • kontrola (prohlídka) prostor
 
 
DIGITALIZACE TZB VÝKRESŮ
 
VARIANTA TZB 1
Varianta TZB1 zahrnuje základní zpracování papírových a AutoCAD výkresů TZB.
pasport 01Papírový výkres
Papírový výkres TZB bude digitalizován a smontován se stavebním výkresem bez dalších úprav.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres TZB bude propojen se stavebním výkresem bez dalších úprav pořadí, barevnosti a názvosloví hladin.
 
 
Zahrnuje:
gts tick převzetí papírových výkresů TZB a scanování výkresu
gts tick převod scan výkresů TZB do formátu OBR
gts tick montáž TZB výkresu se stavebním výkresem
gts tick propojení formátu OBR se systémem
gts tick import TZB do systému
Zahrnuje:
gts tick převzetí AutoCAD výkresů TZB
gts tick převod AutoCAD výkresů TZB do formátu OBR
gts tick montáž AutoCAD TZB výkresu se stavebním výkresem
gts tick propojení AutoCAD výkresů TZB se systémem
gts tick import obrázků a číselníku zařízení TZB do systému
 
 
 
VARIANTA TZB 2
Varianta TZB2 zahrnuje úplné zpracování TZB papírových a AutoCAD výkresů.
pasport 01Papírový výkres
Papírový výkres TZB bude digitalizován a smontován se stavebním výkresem. Budou vytvořeny vrstvy zařízení TZB (dle druhu TZB). Vrstva Zařízení TZB bude propojena se systémem
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres TZB bude smontován se stavebním výkresem a propojen se systémem s provedením úprav pořadí, barevnosti a názvosloví hladin. Zpracuje se vrstva Zařízení TZB. Vrstva Zařízení TZB bude propojena se systémem.
 
 
Zahrnuje:
gts tick převzetí papírových výkresů a scanování výkresu
gts tick převod scan výkresů do formátu OBR
gts tick digitalizace zařízení TZB
gts tick montáž TZB výkresu se stavebním výkresem
gts tick tvorba grafických objektů zařízení TZB
gts tick propojení formátu OBR se systémem
gts tick tvorbu číselníku zařízení TZB (zjištěných z výkresové dokumentace) v rozsahu: kód, druh zařízení (katalog)
gts tick import obrázků a číselníku zařízení TZB do systému
Zahrnuje:
gts tick převzetí AutoCAD výkresů TZB
gts tick převod AutoCAD výkresů TZB do formátu OBR
gts tick digitalizace zařízení TZB
gts tick montáž AutoCAD TZB výkresu se stavebním výkresem
gts tick tvorba grafických objektů zařízení TZB
gts tick propojení AutoCAD výkresů TZB se systémem
gts tick tvorbu číselníku zařízení TZB (zjištěných z výkresové dokumentace) v rozsahu: kód, druh zařízení (katalog)
gts tick import obrázků a číselníku zařízení TZB do systému
 
  
OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ PRÁCE K TZB VÝKRESŮM
  • kontrola (prohlídka) umístění TZB bez zaměřování
  • zaměření zařízení TZB (bez rozvodů) a tvorba výkresové dokumentace