user_mobilelogo

GTE

KLIENTSKÁ PODPORA

+420 283 891 631
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Systém pro řízení procesů majetkoprávního vyrovnání katastrálních objektů (parcela, stavba, jednotka).
 
 
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU
 
gte 01
DEFINICE
Dohledání dotčených katastrálních objektů
 • komplexní analýzy nad textovými daty KN
 • analýzy nad všemi objekty, evidovanými v KN
 • analýzy nad všemi procesy evidovanými v KN
 • GIS analýzy nad grafickými daty KN
gte 02
VYTVOŘENÍ PŘÍPADU
majetkoprávního vypořádání
 
 • přiřazení množiny katastrálních objektů
 • přiřazení workflow pro řešení případu
 • přiřazení template potřebných smluv – dokumentů
gte 03
PŘÍPAD VYPORÁDÁNÍ
Realizace vyrovnání pro dané objekty KN.
 • role v rámci workflow případu
 • kontrola stavu vypořádání
 • výpočet hodnot pro smlouvy a dokumenty
 • historie verzí smluv a dokumentů
 • možnost změny již vybraného typu dokumentu
 • tisk schválených smluv a dokumentů
 
 
 gte 04
 
MODUL KATASTR NEMOVITOSTÍ
 
KOMPLEXNÍ PROPOJENÍ NA KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • import VFK formátu - SGI, SPI definice
  • definice setup seznamu katastrálních objektů a jejich import do GTEpro
  • aktualizace v definované periodě ( kvartál, ...)
 • on-line propojení (webservice) na portál katastru a dynamická aktualizace katastrálních dat
EVIDENCE
gte checkparcely
gte checkstavby
gte checkjednotky
gte checksubjekty katastru nemovitostí
gte checklisty vlastnictví
gte checkvěcná břemena
gte checkjiné právní vztyhy
gte checkřízení
 
 
Informace jsou v každém okně přehledně členěny do záložek a vzájemně provázány pomocí prokliků.
Data v této části modulu jsou pouze pro čtení a nelze je modifikovat. Evidence vlastních a provozních údajů v modulu passport systému GTSolution.
 
 
PROCESY MAJETKOPRÁVNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
 
KATASTRÁLNÍ OBJEKTY
 • dotčené
 • nevypořádané
 • vypořádané
PŘÍPADY VYPOŘÁDÍNÍ
 • workflow
 • uživatelské role
 • template smluv a dokumentů
 • generování smluv a dokumentu
 • transformace smluv – změna na jiný typ smlouvy
 • tisk smluv
 • verze smlouvy
 • grafický přehled věcných břemen a grafické analýzy
 
 
 WORKFLOW - DEFINICE PROCESŮ
GTEpro definice procesu 01
GTEpro definice procesu 02
 
 
 
gte 05
 DOTČENÉ KATASTRÁLNÍ OBJEKTY
 
Zobrazení objektů Katastru nemovitostí (KN), které jsou v nějakém vztahu(např. uzavřená smlouva, ...) vůči pravidlům procesů majetkoprávního vyrovnání. 
 
 
PŘÍPADY MAJETKOPRÁVNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
 
gte 06gte bodzaložení majetkoprávního vypořádání
gte boddefinice katastrálních objektů pro vypořádání – graficky a textově
gte bodzaložení návrhu smluv resp. dokumentů
gte bodschvalovací proces, transformace smluv,...
 
 
 
 
 
 
GENEROVÁNÍ SMLUV, DOKUMENTŮ
 
gte 07gte bodgenerování smluv – dokumentů pro objekty případu
gte boddoplnění textových údajů – subjekty, ...
gte bodvýpočet hodnot
gte bodnáhledy na smlouvy, možnost úpravy
 
 
 
 
 
 
 
EDITACE GENEROVÁNÍ, MOŽNOST ZMĚNY TYPU
 
gte 08gte bodúprava editace smluv
gte bodverzování smluv
gte bodzměna typu smlouvy
gte bodnáhledy na smlouvy
gte bodmožnost úpravy 
 
 
 
 
  
 
TISK SMLUV, DODATKŮ A NÁVRHŮ NA VKLAD
 
gte 09gte bodseznam pro tisk
gte bodvolba tiskové sestavy / template