user_mobilelogo

zelen

SPRÁVA ZELENĚ
 

 

ico zelen Správa zeleně představuje v dnešní moderní, někdy přetechnizované době, důležitou součást komplexu Facility služeb. Procesy správy zeleně tvoří neoddělitelnou součást komplexního Facility managementu instituce a společnosti.   

 


V této oblasti má ASP dlouholeté zkušenosti v podobě komplexní implementace systému GTGreenery pro řízení celého portfolia procesů pro evidenci, údržbu a finanční řízení správy zeleně.
Prvním krokem pro sofistikovanou správu zeleně je její pasportizace/inventarizace vegetačních prvků (VP), která řeší tyto požadavky:
 • náplň, provoz a kompozice objektu zeleně či jeho části podél komunikací a v sídelních útvarech
 • konzervace, regenerace, přestavba či obnova
 
Na základě pasportizace pak realizujeme:
 • polohopis a identifikace VP
 • vlastnosti, funkčnost a potenciál VP
 • výpočet ekologické hodnoty, propočet základní hodnoty stability metodou SIA
 • návrh opatření, přiřazení katalogového čísla URS
 • výpočet finančních nákladů na realizaci navržených opatření
 • kontrola a zhodnocení zrealizovaných opatření
 
Pro vlastní procesy správy pak:
 • tvorbu plánů údržby zeleně
 • kontrolu její realizace (kvalita, finanční feedback)
 • incidentní údržba zeleně (HelpDesk)
 • monitoring finančního plánu – rozpočtu správy zeleně