user_mobilelogo

NAŠI KLIENTI

SLUŽBY KLIENTŮM

Našim klientů nabízíme služby především v těchto oblastech:
 

bodpasportizace

bodanalýzy

bodclouding

bodškolení

KONTAKT

Česká republika
 
ASP a.s.
Milovická 197/9
Praha 9 - Hloubětín
198 00
 
tel: +420 283 891 631
email: asp@aspas.eu 
 
 
Slovenská republika
 
ASP FM, s.r.o.
Karpatské námestie 10
Bratislava
831 06
 
tel:+421 696 850 750
     +421 221 025 044
email: asp@aspas.eu 
NOVINKY A AKCE
 
 

04 2016J&T Real EstateJ&T Real Estate

Duben 2016
 
Implementace systému GTSolution pro řízení facility - property - asset procesů projektu skupiny J&T Panorama City.
Panorama City představuje stavbu dvou nejvyšších obytných budov na Slovensku. Každá budova má 33 pater, 700 bytů a 1 000 parkovacích míst. Hlavní oblasti implementace jsou vlastnicky web, portál pro komunikaci vlastníka a správce (zadávání požadavků správy a placení služeb, záloh a vyúčtování) facility správa a oblast property/asset správy. V rámci web portálu pro vlastníky jsou k dispozici mobilní klienti (iOS a Android) sloužící k nahlašování a focení nedostatků přímo na místě.
 
 

03 2016Makro (ČR) / METRO (SR) Cash & Carry Makro Metro

Březen 2016
 
Rozšíření Implementace systému GTFacility pro společnost Makro ČR resp. Metro SR na procesy s přímým dosahem na kvalitu prodeje. Implementace nové generace Service Desku má přímý dopad na řízení specifických obchodně/prodejních podpůrných procesů, jako jsou kontrola čistoty a pořádku na odděleních a kontrola zboží.
 
 
02 2016
Nová verze GTFrameworku
Únor 2016
 
Dokončena další verze nového vlastního vývojového prostředí GTFramework. Framework umožní vytvářet webové aplikace s rozšířením na mobilního klienta. Prvním výrazným systémem vytvářeným v GTFrameworku je nová generace Service Desku. Na platformě GTFrameworku jsou vyvíjeny nové verze systémů GTFacility a GTSolution, které pak bude možné provozovat v "cloud computing" konceptu v privátních nebo veřejných cloudech.
 
 
12 2015
Modul Katastru nemovitostí pro ČVUTCVUT
Prosinec 2015
 
Dokončena implementace modulu Katastr nemovitostí systému GTFacility pro potřeby evidence všech parcel ve vlastnictví ČVUT a následné řízení souvisejících procesů správy. Modul v propojení na systém Katastru nemovitostí ČR poskytuje pravidelnou aktualizaci všech katastrálních údajů (grafické a textové části). Evidence všech aktuálních katastrálních objektů ČVUT je pak využívána pro potřeby řízení souvisejících facility procesů univerzity.
 
 
09 2015
Propojení GTFacility a BIM modelu
Září 2015
 
ASP (jsme Autodesk development partner) dokončila on-line propojení Autodesk Revit (BIM datového modelu) na systém GTFacility. Toto propojení vytváří schopnost řízení některých procesů již ve fázi projektování - výstavby a následně kontinuálně přenášet BIM datový model pro řízení facility procesů.
 
 
Červenec 2015
 
Dokončen projekt upgrade systému GTSolution. Systém GTSolution bude plnit významnou roli ve správě celého portfolia restituovaného majetku Arcibiskupství. Nová verze systému GTSolution představuje pro tento náročný projekt robustný nástroj pro jeho řízení.
 
 
06 2015Nový ServiceDesk 
Červen 2015
 
Finančně a časově náročný interní projekt vývoje nového Service Desku se dostáva do své finální etapy.
V současnosti probíhají testy gama - verze systému od nové generace ServiceDesku jako integrovaného modulu systému GTSolution, GTFacility, GTEpro a GTResidential společnost očekává podstatné vylepšení, variabilitu a uživatelský interface procesu zadávání a řešení požadavku vůči property/facility objektům těchto systémů.
 
 
Květen 2015
 
Byla podepsána nová SLA pro zajištění provozu systému GTFacility. Smlouva představuje základ pro další plánované rozšíření systému v roce 2015. V tomto roce se předpokládá rozšíření systému o moduly Autopark, ServiceDesk a Údržba.
 
 
04 2015Nový Framework GTSystem 
Duben 2015
 
Byla dokončena první etapa vývoje nového framework systému GTSystem. Framework umožní další vývoj GT–systému v nejnovější architektuře s plnou podporou provozu na mobilních zařízeních.
 
 
 
Březen 2015
 
Probíhá implementační studie pro nasazení nové generace ServiceDesku systému GTSolution. Pro FM proces nahradí Service desk současný systém CA. Implementace sleduje především kontrolu smluv (kvalita, finanční čerpání) dodavatelů FM služeb pro SPP.
 
 
02 2015GTSolution RB
Únor 2015
 
Dokončujeme tvorbu první verze systému GTSolution RB - komplexního cloud řešení pro správu rezidentních a bytových jednotek. Toto cloud řešení bude pokrývat všechny property, asset a facility procesy pro správu rezidenčních a bytových jednotek s podporou mobilních zařízení. Cloud GTSolution RB bude všude dostupným nástrojem pro Správce bytů, Společenství vlastníků - SVJ, Vlastníky a Bytová družstva.
 
01 2015Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. - upgrade systému a rozšíření implementace systému GTFacilityVZP
Leden 2015
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa SR - projekt upgrade systému a rozšíření implementace systému GTFacility. V rámci projektu se nasazuje nejnovější verze systému GTFacility s novým Controllingem pro tvorbu a monitoring finančních plánů s propojením na systém SAP. V rámci FM Helpdesku a workflow schvalování požadavků probíhá nasazení nového konceptu pro zastupitelnost. Významnou částí projektu je i nasazení nové verze modulu "Virtuálních - FM skladů", která v rámci propojení na SAP modul skladů umožňuje přesnou identifikaci a kontrolu spotřeby skladového materiálu.
 
 
01 2015Slovenské elektrárne a.s. - projekt legislativního upgrade modulu "Daně z nemovitosti"SE ENEL
Leden 2015
 
Slovenské elektrárne a.s. - projekt legislativního upgrade modulu "Daně z nemovitosti" - byla nasazena nová verze modulu, která reflektuje nejnovější legislativní změny pro proces výpočtu a podání daně z nemovitostí.
 
 
 
CVUT12 2014FM finanční controlling ČVUT
Prosinec 2014
 
Finanční controlling správy a provozu univerzity je oblast s potenciálem rozsáhlých finančních úspor, které jsou ale podmíněné sofistikovaným IS obsahujícím dostatečně kvalitní data. Projekt implementace modulu FM controllingu systému GTFacility pro ČVUT má ve svém zadání splnění těchto podmínek. Dostatečně kvalitní data zajišťují, jak vlastní data GTFacility, tak jeho integrace na ekonomický, rezervační a studijní systém univerzity. Sofistikaci pak zajištuje modul FM controllingu v podobě integrovaného zpracování těchto dat s finálními výstupy celé řady interaktivních finančních výstupů a reportů.
 
 
11 2014Konference BIMDAYCZBIM
listopad 2014
 
Tento měsíc jsme se zúčastnili diskuzního panelu v rámci konference BIM DAY 2014. Akce je již tradičně organizována Odbornou radou pro BIM. Hlavním tématem bylo představení novinek, které souvisí se zaváděním BIM do praxe v České republice i v zahraničí. Kromě domácích řečníků vystoupili i řečníci ze zahraničí. Tématem diskusního panelu, kterého jsme byli součástí, neslo název BIM při správě a údržbě budovy. Řešila se otázka, zda-li je výhodné pro správce budovy mít a využívat co nejdříve datový BIM model. Diskutovalo se nejen o novostavbách ale i o správě stávajících budov.
 
 
11 2014ASP se stala Autodesk developer network partnerAutodesk
listopad 2014
 
V rámci nové strategie vývoje GT produktů (GTSolution, GTFacility, GTEpro, ...) pro zajištění GIS - CAD podpory těchto produktů utlumuje vývoj vlastního CAD Editoru a nahrazuje jej vývojem na bázi Autodesk produktů v rámci developer partnerství. Od tohoto kroku společnost očekává hlavně vývoj GTFacility a GTSolution pro podporu BIM.
 
 
11 2014BIM v praxi
listopad 2014
 
Nákupní středisko MAKRO v Průhonicích potřebuje realizovat projekt rekonstrukce požárního zabezpečení. Pro realizaci tohoto projektu jsme ve spolupráci s MAKRO a Di5 zvolili nejmodernější cestu 21. století. Po laserovém 3D skenování bude získané 3D mračno modelované v Autodesk Revit a vytvořený 3D model nákupního střediska. Na něm pak bude vytvořený projekt požárního zabezpečení s výpočtem statiky.
Takto získaný BIM model bude použit v systému GTFacility pro správu MAKRO Průhonice.
 
 
11 2014Spolupráce Di5 a ASPdi5
listopad 2014
 
ASP uzavřela dohodu o spolupráci s projektantskou společností Di5. Předmětem této ambiciózní spolupráce je vývoj softwarových nástrojů pro zavedení BIM do praxe. Jedná se hlavně o kontinuální přechod i BIM z fáze výstavby do fáze Facility managementu - správy.
 
 
říjen 2014
 
Upgrade systému GTFacility pro Západočeskou univerzitu v Plzni. V rámci upgrade byla nasazená nejnovější verze engine systému (middleware a GTBrowser). Současně byly upgradované moduly systému Pasport, CAD, Údržba a HelpDesk.
 
 
09 2014ÚJV Řež ProjektUVJR
září 2014
 
Pro ÚJV Řež Projekt "vnitrofakturací" vnitřních provozních nákladů. V rámci controllingu a optimalizace provozních nákladů tohoto významného vědeckého ústavu realizuje systém GTFacility rozúčtování nákladů na vnitřní nákladová střediska a zakázky. Rozúčtování je založeno na prostorových datech modulu pasport, managementu využívání prostor v čase a integraci s ekonomickým systémem Navision.
 
 
srpen 2014
 
Implementace nové verze modulu úklid pro společnost Eustream a.s. V rámci projektu jsou řešené specifické procesy přípravy dokumentace (zadání rozsahu a obsahu úklidu ve vazbě na prostor v modulu pasport) vyhodnocení tendru a následně řízení kvality a rozsahu úklidu s podporou pravidelné fakturace. Hodnocení kvality je realizované pomocí mobilních tabletů a následné datové synchronizace se systémem.
 
 
červenec 2014
 
Pro společnost Makro - Metro realizujeme projekt integrovaného HelpDesk systému GTFacility propojeného na scada - automation, systémy řízení, chlazení, topení, ... Modul Helpdesk bude centrálně propojen na scada - automation systémy všech nákupních středisek Makro - Metro v ČR a SR. V rámci procesu modulu HelpDesk se tak budou řešit přes webové rozhraní nejen incidenty zadávané ručně ale všechny incidenty/alarmy vytvořeny přes scada automation systémy.
 
 
leden 2014
 
Implementace komplexního energetického managementu (všechny energie) pro všechny budovy skupiny RWE ČR.
 
 
prosinec 2013
 
Zahájen společný projekt se společností Lynx na vytvoření komplexního odvětvového řešení pro řízení datového skladu: facility - property - on-line monitoring a řízení všech technologii (chlazení, elektro,...). 
 
 
listopad 2013
Dokončen společný grantový projekt s ČVUT Praha na sledování pohybu majetku s CAD vizualizací pomocí technologie RFID čipů.
 
 
09 2013Inventarizace majetkuSE ENEL
září 2013
 
Zahájení projektu inventarizace majetku Slovenských elektráren ve všech lokalitách v rámci SR.
 
 
07 2013Property management
červenec 2013
Zahájení projektu implementace property management procesů, procesů realitního portfolia BNP Paribas v ČR, Polsku, Maďarsku a Rumunsku.
 
 
červenec 2013
 
Implemenace modulu Energie pro areály společnosti RWE v rámci celé ČR.
 
 
červen 2013
 
Rozšíření projektu majetkoprávního vypořádání parcel potrubní sítě společnosti NET4GAS v rámci ČR. Projekt řeší všechny procesy (věcná břemena, nájmy a kupní smlouvy) pro majetkové vypořádání parcel, které se dotýkají plynové - páteřní sítě NET4GAS v rámci celé ČR. Projekt řeší propojení a aktualizaci parcel (CAD a text) na KN, integraci na centrální GIS NET4GAS - GESmalllworld, systém SAP a Adobe.
 
 
05 2013Facility - Property a AssetsCPI
květen 2013
 
Rozšíření implementace Facility - Property a Assets management systému pro skupinu CPI Group. V rámci projektu bude systém GTFacility implementován pro řízení projektů CPI v rámci ČR, SR a jeho nových akvizic ve střední Evropě.
 
 
březen 2013
 
Rozšíření implementace FM systému pro společnost Slovenské elektrárne. V rámci Etapy 2. projektu správy majetku Slovenských elektráren budou implementované procesy základní pasportizace (CAD a text úroveň), tvorby daňových příznání, evidence smluv a nájmů.
 
 
únor 2013
 
Implementace upgrade systému GTFacility pro krajské pobočky a expozitury Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.
Upgrade řeší kromě jiného rozšíření procesů Autopark (přidělování vozidel, schvalování a vyúčtování) a HelpDesk požadavků marketingu.
 
 
01 2013Nová verze GTSystems
leden 2013
 
Dokončení nové verze engine GTSystems. Verze obsahuje novou generaci vlastního internet browseru aplikací, novou verzi middleware a CAD editoru.