user_mobilelogo
VUT Brno
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
Vysoké učení technické v Brně je nejstarší brněnská vysoká škola. Se svými téměř 15 tisíci studenty je Vysoké učení technické druhou největší univerzitou v Brně a třetí největší univerzitou v celé České republice. V současné době do svazku VUT náleží osm fakult. Tradiční studijní obory poskytované brněnskými fakultami s téměř staletou historií - Fakultou stavební, Fakultou strojního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakultou architektury - byly v posledních letech postupně doplněny a obměněny o obory nové. Díky založení Fakulty podnikatelské, Fakulty výtvarných umění, a Fakulty managementu a ekonomiky, Fakulty chemické a od 1.1.2002 nově vzniklá Fakulta informačních technologií se paleta oborů ještě dále rozšířila a nyní jako jediná technická univerzita v naší zemi pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd: strojírenství, stavitelství, elektrotechniku, architekturu, chemii, informatiku, podnikání a management, návrhářství a design.
 
PROBLÉM
 
Rektorát VUT Brno potřeboval systém pro evidenci pasportů staveb a schématických zákresů ploch s uvedením čísel místností. Majetek VUT je členěn do lokalit, areálů, útvarů fakult a útvarů středisek. Místnosti jsou charakterizovány zařazením a účelem. VUT má k dispozici CAD zákresy půdorysů objektů. Pro aktualizaci těchto zákresů potřebuje mít grafický editor, který budou obsluhovat vlastní pracovníci VUT.
 
Řešení
Součástí instalačního balíku systému GTFacility byl i grafický editor GTCAD pro editaci CAD dokumentace. Byla upravena struktura modulu Stavby a proveden import dat do GTFacility z původního systému. CAD dokumentace byla propojena s pasporty staveb.
 
Přínos řešení
bodmožnost naplňování a kontroly naplnění systému přímo na fakultách
bodopravy zákresů stavebních úprav prováděny v editoru GTCAD vlastními pracovníky
bodmožnost rozšiřování systému o další moduly