user_mobilelogo
Živnostenská banka, a.s.
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
Nejstarší česká banka, založená v roce 1868, jež symbolizuje nejlepší tradice bankovnictví v naší zemi. I v obtížných ekonomických podmínkách v České republice se Živnostenské bance daří udržovat vysokou kapitálovou přiměřenost a od renomovaných mezinárodních ratingových agentur má nejvyšší individuální hodnocení mezi tuzemskými bankami.
Živnostenská banka, a.s. nyní implementuje novou strategii, podporovanou od února 2003 jejím novým majoritním akcionářem bankou UniCredito Italiano S.p.A. (UniCredit). Banka spočívá na třech pilířích, obchodních segmentech, jimž jsou personální a privátní bankovnictví, podnikové bankovnictvía investiční bankovnictví.
 

PROBLÉM
 
V Živnostenské bance potřebovalo Technické oddělení vytvořit technický pasport centrálních budov a expozitur. Požadavek byl i na úplnou digitalizaci všech objektů. Cílem bylo pasportizovat veškerá technická zařízení budov.

Řešení
Po podrobné analýze požadavků se naplnila stávajícími daty textová část databáze s evidencí budov, místností a jednotlivých zařízení a prvků rozvodů. Byla provedena digitalizace papírových dokumentací centrálních budov v Praze, poboček a všech expozitur po jednotlivých patrech. Analýza byla zahájena v červnu 1999 a začátek provozu byl v listopadu 1999.

Přínos řešení
bodsledování technického vybavení místností v CAD dokumentacích (230 V, PC a tel. zásuvky, VZT, klimatizace, EPS)
bodpropojení výkresů s evidencí inventáře