user_mobilelogo
ČEZ Správa majetku, s. r. o., člen skupiny ČEZ, a. s.
 
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
ČEZ Správa majetku, s.r.o., je nástupnickou organizací útvarů ČEZ a distributorů elektřiny v oblasti správy neenergetického majetku Skupiny ČEZ, a.s. Organizační změny v ČEZ, a.s. a další rozvoj systému GTFacility ASP a.s., dlouhodobě spolupracuje se Severočeskou energetikou, a.s. Po provedení organizačních změn v ČEZ, a.s., přešla správa systému GTFacility na společnost ČEZData, s.r.o. Severočeská energetika, a.s. nadále zůstává uživatelem systému GTFacility.
Management společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o., však projevil zájem o další využívání systému GTFacility i ve své společnosti. Byl proto prezentován stávající systém GTFacility využívaný v SČE a další moduly Údržba, Autoprovoz a Objednávky.
 

PROBLÉM
 
ČEZ Správa majetku, s.r.o., řeší otázku, jak efektivně spravovat majetek ČEZ. První v pořadí pro řešení byl autopark. Bylo dohodnuto, že se nejdříve vyzkouší modul Autopark na vlastních vozidlech ČEZ Správa majetku, s.r.o., a potom se agenda rozšíří i na autopark celé ČEZ,a.s.

Řešení
Byl implementován modul Autopark, který eviduje automobily události automobilů jako pravidelné prohlídky nebo STK karty na PHM měsíční vyúčtování povolení k soukromému užití vozidla a dále umožňuje:
bodrezervace automobilů zaměstnanci,
bodpřidělení automobilů zaměstnancům dlouhodobě a krátkodobě,
bodpřidělování automobilů zaměstnancům na základě jejich prostorové lokalizace v rámci paspartu

Přínos řešení
bodzadávání rezervací na automobily každým zaměstnancem přímo do aplikace
bodoznámení o přidělení automobilu jsou zasílána zaměstnancům automaticky e-mailem
bodvyplňování měsíčních vyúčtování každým zaměstnancem přímo do aplikace
bodautomatické výzvy e-mailem k vyplnění vyúčtování, opakované výzvy při prodlení
bodautomatická identifikace vyúčtování s vyžadovanou kontrolou
bodokna na Dashboardu – nové rezervace, nevrácená auta, nevyplněná vyúčtování, chybná vyúčtování,
bodblížící se prohlídky, auta k vyřazení, expirace karet PHM
bodvýpočty daňových a nedaňových plnění zaměstnanců
bodpřenos dat do ekonomického a HR systému
bodpropojení na portály společností CCS, Benzina atd.

Výstupy/příklady použití (reporty)
bodměsíční přehledy vyúčtování všech automobilů
bodpodklady pro zpracování mezd v rámci autoparku (daňová a nedaňová plnění zaměstnanců)
bodstatistika způsobů vyřazování a likvidace automobilů (odprodeje, krádeže, nehody, totální škody)
boddalší statistiky jako je doba používání aut, náklady provozu, najeté kilometry