user_mobilelogo
REFERENCIE
 
Naša spoločnosť sa dokázala vďaka kvalite svojich produktov presadiť na širokom trhu zákazníkov hlavne v oblastiach energetiky a plynárenstva, bankovníctva a poisťovníctva, vysokého školstva a štátnej správy, developmentu a FM services spoločností (správy budov) a iných. Každý projekt predstavuje individuálne riešenie a úzku spoluprácu so zástupcami našich zákazníkov. V širokej plejáde medzi najvýznamnejšie patria:
 
 
devDEVELOPERI, PROPERTY SPOLOČNOSTI
bodCPI Group
bodJ&T Group
bodBNP Paribas
 
 
energENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
bodSSE a. s.
bodeustream a.s.
bodNET4GAS a.s.
bodSlovenské elektrárne - enel
 

bankyBANKY A POISŤOVNE
bodVÚB a.s.
bodVŠZP SR
bodUniCredit bank
 
 
telekTELEKOMUNIKÁCIE
bodVodafone ČR
 
 
 
 
 
univerzityUNIVERZITY/CIRKEV
bodZČU Plzeň
bodArcibiskupství pražské
bodVšechna biskupství ČR
 
 
dodavDODÁVATELIA FM SLUŽIEB
bodSTRABAG PFS
bodISS
bodTechniserv
 
 
prumPRIEMYSEL
bodVítkovice machinery group
bodLetisko Bratislava
bodSlovnaft Bratislava
 
 
stat spravaŠTÁTNA SPRÁVA
bodSenát ČR
bodNárodní divadlo
bodMinisterstvo dopravy ČR
bodMagistrát hlavního města Prahy
bodNejvyšší správní soud ČR