user_mobilelogo
ČVUT Praha
 
 
O SPOLEČNOSTI
 
Historie technického školství v Čechách, je zároveň i historií Českého vysokého učení technického a trvá již téměř 300 let.
Po roce 1960 mělo ČVUT 4 fakulty: Fakultu stavební, Fakultu strojní, Fakultu elektrotechnickou a dnešní Fakultu jadernou
a fyzikálně inženýrskou. V roce 1976, jako pátá, byla zřízena Fakulta architektury. Od roku 1993, kdy byla zřízena Fakulta dopravní, má České vysoké učení technické 6 fakult a pracoviště a účelová zařízení s celoškolskou působností, jako jsou Masarykův ústav vyšších studií, Kloknerův ústav, Výpočetní a informační centrum, Podnikatelské a inovační centrum, Správa účelových zařízení, Vydavatelství ČVUT a dnešní Ústav biomedicínského inženýrství. V roce 1995 bylo otevřeno detašované pracoviště fakulty dopravní a fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Děčíně. V roce 2002 bylo zřízeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT. V roce 2003 bylo zřízeno Centrum pro radiochemii a radiační chemii.
 
 
PROBLÉM
 
V ČVUT je pouze v ekonomickém systému FIS vedena centrálně evidence majetku. Není tedy sledována jednotná evidence pasportů staveb. Dokumentace staveb jsou v papírové podobě uloženy v archivech. Každá součást ČVUT vede své vlastní označování místností tudíž neexistuje ani jednotná identifikace místností. Není zavedeno propojení mezi ekonomickým systémem a pasporty staveb.
 
Řešení
ASP dodalo ČVUT systém GTFacility pro sledování dokumentace staveb (generel) a zavedení jednotné evidence ploch na základě odsouhlasené číselné řady identifikací místností. V roce 2006 jsme připravili propojení dat s tzv. Výměníkem, aby byla zajištěna výměna dat číselníku místnosti s ostatními komponentami IS ČVUT. Pasporty staveb, podlaží a místností byly postupně naplňovány v GTFacility. Evidence jsou členěny do 16ti součástí (rektorát, fakulty, ostatní subjekty). Do konce roku 2005 byla provedena digitalizace 100 budov.
 
Cílem projektu je
bodpostupné doplňování dat o konstrukcích staveb a jejich vybavení
bodpropojení místností s personálním systémem a tím sledování a plánování obsazenosti ploch lidmi a útvary
bodpropojení staveb se smlouvami a dalšími dokumenty staveb
bodevidence umístění inventáře
bodsledování nákladů staveb
 
Přínos řešení
bodsdílení informací o stavbách v jednom prostředí
bodvýhoda práce s výkresovou dokumentací v digitální podobě
bodmožnost rozšiřovat moduly systému dle specifických požadavků fakult
bodzpřehlednění evidence umístění osob a majetku
bodvedení statistiky staveb a tvorba analýz nákladovosti objektů