user_mobilelogo

GTF

KLIENTSKÁ PODPORA

+420 283 891 631
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

MODUL KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Co se eviduje

 • seznam klíčů
 • seznam karet (vstupní, ID, bezpečnostní)
 • seznam kódů

 

Procesy a vazba na další systémy

 • automatická kontrola platnosti karet
 • nástroj při vyrovnání závazků a pohledávek zaměstnance/dodavatele (externisty) vůči organizaci
 • evidence všech typů karet editovaných v prostředí IS organizace
 • přidělení karet a klíčů nájemci, resp. podnájemci k předmětu nájemní, resp. podnájemní smlouvy
 • napojení evidence externistů na systémy HR
 • propojení evidence držitelů karet s bezpečnostními systémy organizace
 • zavedení systému tzv. univerzálního klíče podle organizační struktury organizace
 • vstupní data pro agendu krizového managementu
 • nástroj pro řízení systému školení BOZP a PO
 • aktualizace dat klíčového hospodářství v návaznosti na interní stěhování
 • automatické ukončení platnosti vstupních oprávnění zaměstnanců dodavatele při ukončení smlouvy s organizací

 

Výstupy/příklady použití (reporty)

 • aktuální počet externistů v prostorách organizace
 • seznam vrácených/nevrácených karet nebo klíčů
 • počet vydaných klíčů podle zadaných kritérií (osoba, útvar, místnost)
 • přehled osob se vstupním oprávněním podle zadaných kritérií (místnost, dodavatel)
 • přehled o nutných úkonech při stěhování zaměstnanců

 

Vazba na další moduly

 • přímá vazba na modul Prostorový management
 • propojení dat klíčového hospodářství s evidenčními daty modulu Osoby
 • napojení na partnera (dodavatel služeb, nájemce) evidovaného v Evidenci smluv (včetně jeho personálního zastoupení)
 • grafické ztvárnění vstupních oprávnění v modulu CAD (podle funkčního zařazení zaměstnance, resp. externisty)

 

Které otázky řeší/zodpoví tento modul?

 • Kdo má přístup ke konkrétní místnosti?
 • K jakým místnostem má klíč konkrétní osoba?
 • Kdo je garantem za přidělení vstupních oprávnění dodavateli?
 • Vrátil zaměstnanec všechny karty a klíče při rozvázání pracovního poměru?
 • Kolika osobám bylo přiděleno vstupní oprávnění ke konkrétní budově?
 • Byla ukončena dodavateli platnost vstupní karty při ukončení dodavatelské smlouvy?
 • Vrátil nájemce/podnájemce klíč při vyklizení pronajatých prostor?
 • Komu a jaké klíče je nutné vyměnit při stěhování do/z budovy?