user_mobilelogo

univerzity

 UNIVERZITY

 

 

ico univ

 

Univerzitný segment patrí k najvýznamnejším a súčasne najperspektívnejším segmentom spoločnosti.

 

 

Facility systém univerzity musia pokrývať najmä sofistikované požiadavky na finančné a operatívny manažment rozsiahlych priestorov (výučbové priestory, kancelárie, laboratóriá, ubytovacie priestory koľají, ...) a integráciu na súvisiace systémy univerzity (študijné systém, ERP systém, DMS systém, ...)