user_mobilelogo

NAŠI KLIENTI

SLUŽBY KLIENTOM

Našim klientov ponúkame služby predovšetkým v týchto oblastiach:
 

bodpasportizácia

bodanalýzy

bodclouding

bodškolenie

KONTAKT

Česká republika
 
ASP a.s.
Milovická 197/9
Praha 9 - Hloubětín
198 00
 
tel: +420 283 891 631
email: asp@aspas.eu 
 
 
Slovenská republika
 
ASP FM, s.r.o.
Karpatské námestie 10
Bratislava
831 06
 
tel:+421 696 850 750
     +421 221 025 044
email: asp@aspas.eu 
NOVINKY A AKCIE
 
 
07 2015Arcibiskupství pražské 
Júl 2015
 
Dokončený projekt upgrade systému GTSolution. Systém GTSolution bude plniť významnú úlohu v riadení celého portfólia reštituovaného majetku Arcibiskupstvo. Nová verzia systému GTSolution predstavuje pre tento náročný projekt robustný nástroj pre jeho riadenie.
 
 
06 2015Nový ServiceDesk 
Jún 2015
 
Finančne a časovo náročný interný projekt vývoja nového ServiceDesku sa dostáva do svojej finálnej etapy. V súčasnosti prebiehajú testy gama - verzia systému od novej generácie ServiceDeskom ako integrovaného modulu systému GTSolution, GTFacility, GTEpro a GTResidential spoločnosť očakáva podstatné vylepšenie, variabilitu a užívateľský interface procesu zadávania a riešenie požiadaviek voči property / facility objektom týchto systémov.
 
 
05 2015Slovenské elektrárne a.s. 
Máj 2015
 
Bola podpísaná nová SLA pre zaistenie prevádzky systému GTFacility. Zmluva predstavuje základ pre ďalšie plánované rozšírenie systému v roku 2015. V tomto roku sa predpokladá rozšírenie systému o moduly Autopark, ServiceDesk a Údržba.
 
 
04 2015Nový Framework GTSystem 
Apríl 2015
 
Bola dokončená prvá etapa vývoja nového framework systému GTSystem. Framework umožnia ďalší vývoj GT-systému v najnovšej architektúre s plnou podporou prevádzky na mobilných zariadeniach.
  
 
03 2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Marec 2015
 
Prebieha implementačnej štúdie pre nasadenie novej generácie ServiceDesk systému GTSolution. Pre FM proces nahradí Service desk súčasný systém CA. Implementácia sleduje predovšetkým kontrolu zmlúv (kvalita, finančná čerpania) dodávateľov FM služieb pre SPP.
 
 
02 2015GTSolution RB
február 2015
 

Dokončujeme tvorbu prvej verzie systému GTSolution RB - komplexného cloud riešenie pre správu rezidentných a bytových jednotiek. Toto cloud riešenie bude pokrývať všetky property - asset a facility procesy pre správu rezidenčných a bytových jednotiek s podporou mobilných zariadení. Cloud GTSolution RB bude všade dostupným nástrojom pre Správca bytov, Spoločenstvo vlastníkov - SVJ, Vlastníkov a Bytové družstvá.

 

01 2015Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. - upgrade systému rozšírenie Implementácia systému GTFacility
január 2015
 

Všeobecná zdravotná poisťovňa SR - projekt upgrade systému a rozšírenie implementácie systému GTFacility. V rámci projektu sa nasadzuje najnovšia verzia systému GTFacility s novým controllingom pre tvorbu a monitoring finančných plánov s prepojením na systém SAP. V rámci FM Helpdesku a workflow schvaľovanie požiadaviek prebieha nasadenie nového konceptu pre zastupiteľnosť. Významnou časťou projektu je aj nasadenie novej verzie modulu "Virtuálnych - FM skladov", ktorá v rámci prepojenia na SAP modul skladov umožňuje presnú identifikáciu a kontrolu spotreby skladového materiálu.

 
 
01 2015Slovenské elektrárne a.s. - Projekt legislatívneho upgradu modulu "dane z nehnuteľností"
január 2015
 
Slovenské elektrárne a.s. - Projekt legislatívneho upgrade modulu "Dane z nehnuteľnosti" - bola nasadená nová verzia modulu, ktorá reflektuje najnovšie legislatívne zmeny pre proces výpočtu a podanie dane z nehnuteľností.
 
 
12 2014FM finančný controlling ČVUT
december 2014
 

Finančný controlling správy a prevádzky univerzity je oblasť s potenciálom rozsiahlych finančných úspor, ktoré sú však predmetom sofistikovaným IS obsahujúcim dostatočne kvalitné dáta. Projekt implementácie modulu FM controllingu systému GTFacility pre ČVUT má vo svojom zadaní splnenie týchto podmienok. Dostatočne kvalitné dáta zaisťujú, ako vlastné dáta GTFacility, tak jeho integrácia na ekonomický, rezervačný a študijný systém univerzity. Sofistikácie potom zaisťuje modul FM controllingu v podobe integrovaného spracovanie týchto dát s finálnymi výstupmi celej rady interaktívne finančných výstupov a reportov.

 
 
11 2014Konferencie BIM day
november 2014
 

Tento mesiac sme sa zúčastnili diskusného panelu v rámci konferencie BIM DAY 2014. Akcia je už tradične organizovaná Odbornú radou pre BIM. Hlavnou témou bolo predstavenie noviniek, ktoré súvisia so zavádzaním BIM do praxe v Českej republike i v zahraničí. Okrem domácich rečníkov vystúpili aj rečníci zo zahraničia. Témou diskusného panelu, ktorého sme boli súčasťou, nieslo názov BIM pri správe a údržbe budovy. Riešila sa otázka, či je výhodné pre správcu budovy mať a využívať čo najskôr dátový BIM model. Diskutovalo sa nielen o novostavbách ale aj o spravovaní existujúcich budov.

 
 
11 2014ASP sa stala Autodesk developer network partner 
november 2014
 
V rámci novej stratégie vývoja GT produktov (GTSolution, GTFacility, GTEpro, ...) pre zaistenie GIS - CAD podpory týchto produktov utlmuje vývoj vlastného CAD editor a nahrádza ho vývojom na báze Autodesk produktov v rámci developer partnerstva. Od tohto kroku spoločnosť očakává hlavne vývoj GTFacility a GTSolution pre podporu BIM.
 
 
11 2014BIM v praxi 
november 2014
 
Nákupné stredisko METRO v Průhoniciach potrebuje realizovať projekt rekonštrukcie požiarneho zabezpečenia. Pre realizáciu tohto projektu sme v spolupráci s METRO a DI5 zvolili najmodernejšie cestu 21. storočia. Po laserovom 3D skenovania bude získané 3D mračno modelované v Autodesk Revit a vytvorený 3D model nákupného strediska. Na ňom potom bude vytvorený projekt požiarneho zabezpečenia s výpočtom statiky.
Takto získaný BIM model bude použité v systéme GTFacility pre správu METRO Průhonice.
 
 
 
11 2014Spolupráca Di5 a ASP
november 2014
 
ASP uzavrela dohodu o spolupráci s projektantskou spoločnosťou DI5. Predmetom tejto ambicióznej spolupráce je vývoj softvérových nástrojov pre zavedenie BIM do praxe. Jedná sa hlavne o kontinuálny prechod aj BIM z fázy výstavby do fázy Facility managementu - správy.
 
 
10 2014Západočeská univerzita v Plzni
október 2014
 
Upgrade systému GTFacility pre Západočeskou univerzitu v Plzni. V rámci upgrade bola nasadená najnovšia verzia engine systému (middleware a GTBrowser). Súčasne boli inovované moduly systému Pasport, CAD, Údržba, HelpDesk.
 
 
09 2014ÚJV Řež Projekt
september 2014
 
Pre ÚJV Rez Projekt "vnitrofakturací" vnútorných prevádzkových nákladov. V rámci controllingu a optimalizácie prevádzkových nákladov tohto významného vedeckého ústavu realizuje systém GTFacility rozúčtovanie nákladov na vnútorné nákladové strediská a zákazky. Rozúčtovanie je založené na prostorových dátach module pasport, manažmentu využívanie priestorov v čase a integráciu s ekonomickým systémom Navision.
 
 
08 2014Eustream a.s.
august 2014
 
Implementácia novej verzie modulu upratovanie pre spoločnosť Eustream, a.s. V rámci projektu sú riešené špecifické procesy prípravy tendrovej dokumentácie (zadanie rozsahu a obsahu upratovania vo väzbe na priestor v modul pasport) vyhodnotenie tendra a následne riadenia kvality a rozsahu upratovania s podporou pravidelnej fakturácie. Hodnotenie kvality je realizované pomocou mobilných tabletov a následnej dátovej synchronizácie so systémom.
 
 
07 2014Makro-Metro
 júl 2014
 
Pre spoločnosť Makro - Metro realizujeme projekt integrovaného (pre územie SR a CR) HelpDesk systemu GTFacility prepojeného na SCADA - automation, systémy riadenia, chladenie, kúrenie ... Modul Helpdesk bude centrálne prepojený na SCADA - automation systémy všetkých nákupných stredísk Makro - Metro v CR a SR. V rámci procesu modulu HelpDesk sa tak budú riešiť nie iba incidenty zadávané ručne cez web rozhranie, ale všetky incidenty - alarmy vytvorené cez SCADA automation systémy.
 
 
01 2014RWE
január 2014
 
Implementácia komplexného energetického manažmentu energií pre všetky budovy skupiny RWE ČR.
 
 
12 2013Lynx
december 2013
 
Začatý spoločný projekt so spoločnosťou Lynx na vytvorenie komplexného odvetvového riešenia pre riadenie dátového skladu: facility - property - on-line monitoring a riadenie všetkých technológiu (chladenie, elektro, ...).
 
 
11 2013ČVUT
november 2013
 
Dokončený spoločný grantový projekt s ČVUT Praha pre sledovanie pohybu majetku s CAD vizualizáciou pomocou technológie RFID čipov.
 
 
09 2013Inventarizace majetku
september 2013
 
Zahájenie projektu inventarizácie majetku Slovenských elektráren, vo všetkých lokalitách v rámci SR.
 
 
07 2013Property management
júl 2013
 
Zahájenie projektu implementácie property management procesov, procesov realitného portfólia BNP Paribas v ČR, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.
 
 
07 2013RWE ČR
júl 2013
 
Implementácia modulu Energie pre areály spoločnosti RWE v rámci celej ČR
 
 
06 2013NET4GAS
jún 2013
 
Rozšírenie projektu majetkoprávneho vysporiadania parciel potrubnej siete spoločnosti NET4GAS v rámci SR. Projekt rieši všetky procesy (vecné bremená, nájmy, kúpnej zmluvy) pre majetkové vysporiadanie parciel, ktoré sa dotýkajú siete NET4GAS v rámci celej ČR. Projekt rieši prepojenie a aktualizáciu parciel (CAD a text) na KN, integráciu na centrálne GIS NET4GAS – GESmalllworld , systém SAP a Adobe.
 
 
05 2013Facility - Property a Assets
máj 2013
 
Rozšírenie implementácia Facility - Property a Assets management systému pre skupinu CPI Group. V rámci projektu bude systém GTFacility implementovaný pre riadenie projektov CPI v rámci SR, ČR a jeho nových akvizícií v strednej Európe.
 
 
03 2013Slovenské elektrárny
marec 2013
 
Rozšírenie implementácie FM systému pre spoločnosť Slovenské elektrárne. V rámci Etapy 2 projektu správy majetku Slovenských elektráren budú implementované procesy pasportizácie (CAD a text úroveň), tvorby daňových priznaní, evidencia zmlúv a nájmov.
 
 
02 2013Všeobecná zdravotná poisťovna
február 2013
 
Implementácia upgrade systému GTFacility pre krajské pobočky a expozitúry Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.. Upgrade rieši okrem iného rozšírenie procesov Autopark (prideľovanie vozidiel, schvaľovanie, vyúčtovanie) a HelpDesk požiadaviek marketingu.
 
01 2013Nová verze GTSystems
január 2013
 
Dokončenie novej verzie engine GTSystems. Verzia obsahuje novú generáciu vlastného internet browsera aplikácií, novú verziu middleware a CAD editora..