user_mobilelogo

GTE sk

KLIENTSKÁ PODPORA

+420 283 891 631
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Systém pre riadenie procesov majetkoprávneho vyrovnania katastrálnych objektov (parcela, stavba, jednotka).
 
 
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU
 
gte 01
DEFINÍCIA
Dohľadanie dotknutých katastrálnych objektov
 • komplexné analýzy nad textovými dátami KN
 • analýzy nad všetkými objektami, evidovanými v KN
 • analýzy nad všetkými procesmi evidovanými v KN
 • GIS analýzy nad grafickými dátami KN
gte 02
VYTVORENIE PRÍPADU
majetkoprÁVNEHO VYSPORIADANIA
 
 • priradenie množiny katastrálnych objektov
 • priradenie workflow pre riešenie prípadu
 • priradenie template potrebných zmlúv - dokumentov
gte 03
PRÍPAD VYSPORIADANIA
Realizácia vyrovnania pre dané objekty KN
 • úlohy v rámci workflow prípadu
 • kontrola stavu vysporiadania
 • výpočet hodnôt pre zmluvy a dokumenty
 • história verzií zmlúv a dokumentov
 • možnosť zmeny už vybraného typu dokumentu
 • tlač schválených zmlúv a dokumentov
 
 
 gte 04
 
MODUL KATASTER NEHNUTEĽNOSTI
 
KOMPLEXNÉ PREPOJENIE NA KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ
 • import výmenného formátu – grafická, textová definícia
  • definícia setup zoznamu katastrálnych objektov a ich import do GTEpro
  • aktualizácie v definovanej perióde (kvartál, ...)
 • on-line prepojenie (webservice) na portál katastra a dynamická aktualizácia katastrálnych dát
EVIDENCIA
gte checkparcely
gte checkstavby
gte checkjednotky
gte checksubjekty katastra nehnuteľností
gte checklisty vlastníctva
gte checkvecné bremená
gte checkiné právne vzťahy
gte checkriadenie
 
 
Informácie sú v každom okne prehľadne členené do záložiek a vzájomne previazané pomocou preklikov.
Dáta v tejto časti modulu sú len pre čítanie a nemožno ich modifikovať. Evidencia vlastných a prevádzkových údajov v module passport systéme GTSolution
 
 
PROCESY MAJETKOPRÁVNÍHO VYSPORIADANIA
 
KATASTRÁLNYCH OBJEKTY
 • dotknuté 
 • nevysporiadané
 • zúčované
PRIPADY VYSPORIADANIA
 • workflow
 • užívateľské role
 • template zmlúv a dokumentov
 • generovanie zmlúv a dokumentu
 • transformácia zmlúv - zmena na iný typ zmluvy
 • tlač zmlúv
 • verzie zmluvy
 • grafický prehľad vecných mremien a grafické analýzy
 
 
 WORKFLOW - DEFINÍCIA PROCESOV
GTEpro definice procesu 01 sk
GTEpro definice procesu 02 sk
 
 
 
gte 05
 DOTKNUTÉ KATASTRÁLNE OBJEKTY
 
Zobrazenie objektov Katastra nehnuteľností (KN), ktoré sú v nejakom vzťahu (napr. uzavretá zmluva, ...) voči pravidlám procesov majetkoprávneho vyrovnania
 
 
PRÍPADY MAJETKOPRÁVNEHO VYSPORIADANIA
 
gte 06gte bodzaloženie majetkoprávneho vysporiadanie
gte boddefinícia katastrálnych objektov pre vysporiadanie - graficky a textovo
gte bodloženie návrhu zmlúv resp. dokumentov
gte bodschvaľovací proces, transformácie zmlúv, ...
 
 
 
 
 
 
VYTVORENIE ZMLÚV, DOKUMENTOV
 
gte 07gte bodgenerovanie zmlúv - dokumentov pre objekty prípadu
gte boddoplnenie textových údajov - subjekty, ...
gte bodvýpočet hodnôt
gte bodnáhľady na zmluvy, možnosť úpravy
 
 
 
 
 
 
 
EDITÁCIA GENEROVANIE, MOŽNOSŤ ZMENY TYPU
 
gte 08gte bodúprava editácia zmlúv
gte bodverzovanie zmlúv
gte bodzmena typu zmluvy
gte bodnáhľady na zmluvy
gte bodmožnosť úpravy 
 
 
 
 
  
 
TLAČ ZMLÚV, DODATKOV A NÁVRHOV NA VKLAD
 
gte 09gte bodzoznam pre tlač
gte bodvoľba tlačovej zostavy / template