user_mobilelogo

zelen

SPRÁVA ZELENE
 

 

ico zelen Správa zelene predstavuje v dnešnej modernej, niekedy pretechnizovanej dobe, dôležitú súčasť komplexu Facility služieb. Procesy správy zelene tvoria neoddeliteľnú súčasť komplexného Facility managementu inštitúcie a spoločnosti.   

 


V tejto oblasti má ASP dlhoročné skúsenosti v podobe komplexnej implementácie systému GTGreenery pre riadenie celého portfólia procesov pre evidenciu, údržbu a finančné riadenie správy zelene.
Prvým krokom pre sofistikovanú správu zelene je jej pasportizácia / inventarizácia vegetačných prvkov (VP), ktorá rieši tieto požiadavky:
 • dátové plnenie , prevádzku a kompozíciu objektu zelene či jeho časti pozdĺž komunikácií a v sídelných útvaroch
 • konzervácia, regenerácia, prestavba či obnova
 
Na základe pasportizácie potom realizujeme:
 • polohopis a identifikácia VP
 • vlastnosti, funkčnosť a potenciál VP
 • výpočet ekologickej hodnoty, kalkulovanie základné hodnoty stability metódou SIA
 • návrh opatrení, priradenie katalógového čísla
 • výpočet finančných nákladov na realizáciu navrhnutých opatrení
 • kontrola a zhodnotenie zrealizovaných opatrení
 
Pre vlastné procesy správy potom:
 • tvorbu plánov údržby zelene
 • kontrolu jej realizácie (kvalita, finančný feedback)
 • incidentná údržba zelene (HelpDesk)
 • monitoring finančného plánu - rozpočtu správy zelene