user_mobilelogo

pasport

PASPORTIZÁCIA
 
JJednou z hlavných kvalít CAFM systému je informácia o priestore a objektoch kde resp. na ktorých prebiehajú podporné - facility procesy spoločnosti. Pasportizácia a jej kvalita preto predstavuje dôležitú službu, výsledok, ktorý do značnej miery určuje kvalitu riadenia FM procesov.
ASP realizovala za doby svojej existencie niekoľko rozsiahlych projektov pasportizácie (všetky budovy ČVUT, areál Plzeňský prazdroja, všetky budovy Slovenského plynárenského priemyslu, Stredoslovenskej energetiky, ...) Metodika a technológie realizácie pasportizácie sa postupne vyvíjali a v súčasnosti má túto podobu:
 
 
DIGITALIZÁCIA STAVEBNÉ VÝKRESY 
Architektúra/Priestor a Technológie
 
 
VARIANTA STAVEBNÝ 1
Variant 1 zahŕňa základné spracovanie papierových a AutoCAD výkresov.
pasport 01Papierový výkres
Papierový výkres bude digitalizovaný a bude vytvorená vrstva Čísel miestností. Vrstva čísel miestností bude prepojená so systémom.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres bude prepojený so systémom bez ďalších úprav poradí, farebnosti a názvoslovia hladín. Spracuje sa vrstva Čísiel miestností. Vrstva čísiel miestností bude prepojená so systémom.
 
 
Zahŕňa:
gts tick prevzatia papierových výkresov a scanovanie výkresu
gts tick prevod scan výkresov do formátu OBR
gts tick digitalizácie čísel miestností vo výkrese
gts tick tvorba grafických objektov z čísel miestností vo výkrese
gts tick prepojenie formáte OBR so systémom
gts tick tvorbu číselníka miestností (zistených z výkresovej dokumentácie) v rozsahu: kód, číslo, plocha, účel
gts tick import obrázkov a číselníka miestností do systému
Zahŕňa:
gts tick prevzatia AutoCAD výkresov
gts tick prevod AutoCAD výkresov do formátu OBR
gts tick digitalizáciu čísiel miestností vo výkrese
gts tick tvorba grafických objektov z čísiel miestností vo výkrese
gts tick prepojenie AutoCAD výkresov so systémom
gts tick tvorbu číselníka miestností (zistených z výkresovej dokumentácie) v rozsahu: kód, číslo, plocha, účel
gts tick import obrázkov a číselníka miestností do systému
 
 
ROZŠÍRENÁ VARIANTA STAVEBNÝ 1 - PLOCHY
Rozšírená varianta 1 zahŕňa spracovanie PLÔCH papierových a AutoCAD výkresov.
pasport 01Papierový výkres
Papierový výkres bude digitalizovaný a bude vytvorená vrstva Čísiel miestností a Plochy miestností (polygóny). Vrstva Plochy miestností bude prepojená so systémom.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres bude prepojený so systémom bez ďalších úprav poradí, farebnosti a názvoslovia hladín. Spracuje sa vrstva Čísla miestností a Plochy miestností. Vrstva Plochy miestností bude prepojená so systémom.
 
 
 
VARIANTA STAVEBNÉ 2
Variant 2 zahŕňa úplné spracovanie papierových a AutoCAD výkresov bez zamerania.
pasport 01Papierový výkres
Papierový výkres bude plne digitalizovaná do vrstiev: Čísla miestností, Plochy miestností, Murivo, Okná, Dvere, Zariadenie. Vrstva Plochy miestností bude prepojená so systémom.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres bude prepojený so systémom s prevedením úprav poradí, farebnosti a názvoslovie hladín. Spracuje sa vrstva Čísiel miestností a Plôch miestností. Vrstva Plôch miestností bude prepojená so systémom.
 
  
  
VARIANTA STAVEBNÉ 3
 
Variant 3 zahŕňa úplné spracovanie papierových alebo AutoCAD výkresov so zameraním.
Výkres bude zameraný a digitalizovaná do vrstiev: Čísla miestností, Plochy miestností, Murivo, Okná, Dvere, Zariadenie, Kóty. Vrstva Plochy miestností bude prepojená so systémom.
 
 
OSTATNÉ DOPLNKOVÉ PRÁCA STAVEBNOM VÝKRESOM
  • práca prečíslovanie priestoru v poskytnutej výkresovej dokumentácii
  • kontrola (prehliadka) priestoru
 
 
DIGITALIZÍCIA TZB VÝKRESOV
 
VARIANTA TZB 1
Varianta TZB1 zahŕňa základné spracovanie papierových a AutoCAD výkresov TZB.
pasport 01Papierový výkres
PPapierový výkres TZB bude digitalizovaný a zmontovaný so stavebným výkresom bez ďalších úprav.
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres TZB bude zmontovaný so stavebným výkresom bez ďalších úprav poradí, farebnosti a názvoslovie hladín.
 
 
Zahŕňa:
gts tick prevzatia papierových výkresov TZB a scanovanie výkresu
gts tick prevod scan výkresov TZB do formátu OBR
gts tick montáž TZB výkresu sa stavebným výkresom
gts tick prepojenie formáte OBR so systémom
gts tick iimport TZB do systému
Zahŕńa:
gts tick prevzatia AutoCAD výkresov TZB
gts tick prevod AutoCAD výkresov TZB do formátu OBR
gts tick montáž AutoCAD TZB výkresu sa stavebným výkresom
gts tick prepojenie AutoCAD výkresov TZB so systémom
gts tick import obrázkov a číselníku zariadení TZB do systému
 
 
 
VARIANTA TZB 2
Varianta TZB2 zahrnuje úplné zpracování TZB papírových a AutoCAD výkresů.
pasport 01Papírový výkres
Papírový výkres TZB bude digitalizován a smontován se stavebním výkresem. Budou vytvořeny vrstvy zařízení TZB (dle druhu TZB). Vrstva Zařízení TZB bude propojena se systémem
pasport 02Autocad výkres
AutoCAD výkres TZB bude smontován se stavebním výkresem a propojen se systémem s provedením úprav pořadí, barevnosti a názvosloví hladin. Zpracuje se vrstva Zařízení TZB. Vrstva Zařízení TZB bude propojena se systémem.
 
 
Zahrnuje:
gts tick prevzatia papierových výkresov a scanovanie výkresu
gts tick prevod scan výkresov do formátu OBR
gts tick digitalizácie zariadení TZB
gts tick montáž TZB výkresu sa stavebným výkresom
gts tick tvorba grafických objektov zariadenia TZB
gts tick prepojenie formáte OBR so systémom
gts tick tvorbu číselníku zariadení TZB (zistených z výkresovej dokumentácie) v rozsahu: kód, druh zariadenia (katalóg)
gts tick import obrázkov a číselníku zariadení TZB do systému
Zahrnuje:
gts tick prevzatia AutoCAD výkresov TZB
gts tick prevod AutoCAD výkresov TZB do formátu OBR
gts tick digitalizácie zariadení TZB
gts tick montáž AutoCAD TZB výkresu sa stavebným výkresom
gts tick tvorba grafických objektov zariadenia TZB
gts tick prepojenie AutoCAD výkresov TZB so systémom
gts tick tvorbu číselníku zariadení TZB (zistených z výkresovej dokumentácie) v rozsahu: kód, druh zariadenia (katalóg)
gts tick import obrázkov a číselníku zariadení TZB do systému
 
  
OSTATNÉ DOPLNKOVÉ PRÁCE K TZB VÝKRESOM
  • kontrola (prehliadka) umiestnenie TZB bez zameriavania
  • zameranie zariadení TZB (bez rozvodov) a tvorba výkresovej dokumentácie