user_mobilelogo

GTG sk

KLIENTSKÁ PODPORA

+420 283 891 631
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
Grafický informačný systém pre správu a údržbu zelene.
 
 
 • VLASTNÝ CAD EDITOR
  pre tvorbu a údržbu máp zelene
 • SPRACOVANIE
  geodetických zameraní zelene do mapy
 • CENTRÁLNA SPRÁVA
  mapovej - výkresovej dokumentácie cez internet
 • KOMPATIBILITA
  na všetky svetové mapové formáty (AutoCAD, Microstation, ESRI, Kokeš, ...)
ODVETVOVÉ VERZIE PRE:
 
gtg 01Arboréta
väzba na urbanistickú štruktúru mesta a na jeho historický význam
 
 
gtg 02Parky zeleně obcí a mest
vegetácia je jednou z najvýznamnejších súčastí urbanistickej štruktúry sídla
 
   
gtg 03
  
INVENTARIZÁCIA A KLASIFIKÁCIA VEGETAČNÝCH PRVKOV
 
ÚČELY INVENTARIZÁCIE JE ZÍSKANIE PODKLADOV PRE RIEŠENIE TÝCHTO OTÁZOK
 
gtg bodnáplň, prevádzka a kompozície objektov zelene či ich časti pozdĺž komunikácií a v sídelných útvaroch
gtg bodkonzervácie, regenerácia, prestavba či obnova
 
  
VÝSLEDKY INVENTARIZÁCIE
 
gtg bodpolohopis a identifikácia VP
gtg bodvlastnosti, funkčnosť a potenciál VP
gtg bodvýpočet ekologickej hodnoty, prepočet
základné hodnoty stability metódou SIA
gtg bodnávrh opatrení, priradenie katalógového čísla
gtg bodvýpočet finančných nákladov na realizáciu navrhnutých opatrení
gtg bodkontrola a zhodnotenie zrealizovaných opatrení
 
 

CAD / GIS
  
gtg 04gtg bodvlastnÝ CAD/GIS Engine
gtg bodvlastný CAD editor pre tvorbu a údržbu máp zelene
gtg bodspracovanie geodetických zameraní zelene do mapy
gtg bodcentrálna správa mapovej - výkresovej dokumentácie cez internet
gtg bodkompatibilita na všetky svetové mapové formáty (AutoCAD, MicroStation, ESRI, Kokeš, ...)
 
 
 

PASPORT ZELENE
Inventárne karty zelene
 
gtg 05
Ekologická hodnota
gtg 06
Výsadby
gtg 07
Množenie
 
 
 
  
ÚDRŽBA A FINANČNÉ PLÁNOVANIE
 
gtg 08gtg bodplány údržby zelene vo väzbe na pasport - druhy zelene
gtg bodväzba k definovaným klastrom zelene
gtg bodderivované finančné plány
gtg bodkatalóg prac
gtg bodCenová sústava - CS ÚRS
gtg bodmonitoring plán - skutočnosť v čase a regióne
 
 
 
 
  
OBOROVÉ ANALÝZY A PRIESKUMY
   
DENDROLOGICKÝ PRIESKUM (INVENTARIZÁCIA STROMOV)
zistenie a analýza základných, dendrometrických a kvalitatívnych atribútov drevín
 

VYHODNOTENIE DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU PLÔCH V SYSTÉME ZELENOU SÍDLA

posúdenie stability kompozície objektov vrátane návrhov na riešenie aktuálnej situácie

 

HODNOTENIE PREVÁDZKOVÉ BEZPEČNOSTI STROMOV

vyhodnotenie aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti a návrh opatrení

  

ANALÝZA EFEKTIVITY VYNAKLADANÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU ZELENOU

posúdenie intenzitných tried údržby vo vzťahu k nákladom na udržiavaciu starostlivosť

 

ARCHIVÁCIA DÁT K ZVOLENÉMU TERMÍNU

možnosť dlhodobého sledovania konkrétneho územia z vyššie uvedených hľadísk