user_mobilelogo

analyzy

ANALÝZY
 
analyzy ico 01 Moderný manažment dnešnej informačnej epochy sa vyznačuje dynamikou a požiadavkami na schopnosť rýchlo a efektívne sa rozhodovať a vykonávať zmeny v štruktúre a organizácii spoločnosti ako reakciu na neustále sa meniace podmienky na trhu.
Schopnosť vykonať požadovanú zmenu efektívne a rýchlo ako aj následne zabezpečiť optimálne a efektívne fungovanie spoločnosti pre dosiahnutie komparatívne výhody voči konkurencii predstavujú v súčasnej dobe dôležitý prvok pre úspešnosť alebo schopnosť vlastného prežitia spoločnosti 

ASP realizuje implementačné analýzy

 

ANALÝZU – vytvorenie mapy všetkých core a FM procesov a definíciu vzťahu resp. vzájomného ovplyvňovania sa

 

ANALÝZU ŠTRUKTÚRY existujúcich dát, definíciu ich transformáciu pre naplnenie systému. Definíciu dát, ktoré je nutné prvotne vytvoriť

 

ANALÝZU IT infraštruktúry a návrh integrácie FM systému so všetkými relevantnými IT systémy spoločnosti (ERP, DMS, ...)

 

VYTVORENIE cieľového konceptu implementácie FM systému

analyzy ico 02

Obojstranné prepojenie FM a core-business managementu spoločnosti umožňuje optimálne realizovať jeho dôležité rozhodnutia ako sú napríklad rýchlu realokáciu spoločnosti, spôsob zabezpečenia podporných služieb (upratovanie, stráženie, komunikácia, doprava, ...), investičné rozhodnutia (nákup, prenájom budov, automobilov).