user_mobilelogo

development

 DEVELOPMENT
 
 
ico dev

Development a "real estate" predstavuje špecifický segment, kde správa a prevádzkovanie realitného majetku predstavuje hlavnú obchodnú činnosť ("core business").

 
 
Práve development patrí v posledných rokoch medzi najúspešnejší obchodný segment ASP. Riadenie komerčných property a asset procesov (ich dynamika a značná variabilita) v tejto oblasti kladie značné nároky na robustnosť a univerzálnosť softvérového systému. Nahradiť na mieru šité a roky budovanej špecifické excel tabuľky skutočným informačným systémom predstavovalo pre spoločnosť výzvu a obrovskú obchodnú príležitosť súčasne.
 
Úspechu však predchádzala značná investícia a úsilie skúseného softvérového a analytického tímu ASP do vývoja systému GTSolution. Vďaka systému GTSolution (odvetvového riešenia pre segment developmentu resp. reality), sa podarilo realizovať úspešné implementácie pre najvýznamnejších developerov v Českej a Slovenskej republike. Tento rok potom realizujeme implementácia pre podporu developerských zámerov a aktivít v ďalších krajinách strednej a východnej Európy (Poľsko, Maďarsko, Rumunsko).