user_mobilelogo

finance

 FINANCIE

 

 

ico financ

 

Facility management systém GTFacility bol úspešne implementovaný aj pre významné spoločnosti segmentu financií.

 


Tento segment je špecifický hlavne svojou dynamikou z hľadiska riadenia priestoru (vlastné budovy resp. prenajatej budovy, zmeny z hľadiska rozsahu priestorov a ich lokalít, sťahovanie zamestnancov, ...) a s ňou súvisiace variabilitou finančného riadenia a optimalizácie.