user_mobilelogo

statni instituce

ŠTÁTNE INŠTITÚCIE
 
Štátne inštitúcie predstavujú pre ASP dôležitý segment, vyznačujúci sa hlavne nárokmi na presné spracovanie - pasportizáciu (CAD a text) priestoru a následné riadenie operatívy procesov údržby, energetiky, priestorového manažmentu.