user_mobilelogo

bytovy fond

BYTOVÝ FOND
 
Správa bytového fondu (spoločenstvá vlastníkov bytov - SVB, bytové družstvá, súkromí vlastníci) je špecifickou oblasťou "real-estate" segmentu. Vyznačuje sa veľkým počtom koncových zákazníkov ("retail" charakter) a stabilitou všetkých property (procesov), ktoré sú dané zákonnými normami pre bytový fond.
byt 01
Partnerov pre obsadenie tohto segmentu trhu sú pre ASP správcovské spoločnosti, ktoré poskytujú property a facility služby vlastníkom bytov.