user_mobilelogo

ÚSPEŠNE DOKONČENÉ

Dokončili sme náročnú implementáciu modulu energie pre všetky budovy skupiny RWE ČR. Implementácia modulu vyriešila RWE problém s kvalitou dát odpočtov a presnou evidenciou meradiel energie (elektrina, plyn, teplo, voda, ...). Ďalším dôležitým výsledkom implementácie bude monitoring spotreby s možnosťou optimalizácie finančnej náročnosti energiu..