user_mobilelogo
Živnostenská banka, a.s.
 
 
O SPOLOČNOSTI
 
Najstaršia česká banka, založená v roku 1868, ktorá symbolizuje najlepšie tradície bankovníctva v ČR. Aj v ťažkých ekonomických podmienkach v Českej republike sa Živnostenskej banke darí udržiavať vysokú kapitálovú primeranosť a od renomovaných medzinárodných ratingových agentúr má najvyššie individuálne hodnotenie medzi tuzemskými bankami.
Živnostenská banka, a.s. teraz implementuje novú stratégiu, podporovanú od februára 2003 jej novým majoritným akcionárom bankou UniCredito Italiano SpA (UniCredit). Banka spočíva na troch pilieroch, obchodných segmentoch, ktorým sú personálne a privátne bankovníctvo, podnikové bankovníctvom investičné bankovníctvo.
 

PROBLÉM
 
V Živnostenskej banke potrebovalo Technické oddelenie vytvoriť technický pasport centrálnych budov a expozitúr. Požiadavka bola aj na úplnú digitalizáciu všetkých objektov. Cieľom bolo pasportizovať všetky technické zariadenia budov.

Riešenie
Po podrobnej analýze požiadaviek sa naplnila existujúcimi dátami textová časť databázy s evidenciou budov, miestností, jednotlivých zariadení a prvkov rozvodov. Bola vykonaná digitalizácia papierových výkresov centrálnych budov v Prahe, pobočiek a všetkých expozitúr po jednotlivých poschodiach. Analýza bola zahájená v júni 1999 a začiatok prevádzky bol v novembri 1999.
 
Prínos riešenia
bodsledovanie technického vybavenia miestností v CAD dokumentáciách (230 V, PC a tel. zásuvky, VZT, klimatizácia, EPS)
bodprepojenie výkresov s evidenciou inventára