user_mobilelogo

GTF sk

KLIENTSKÁ PODPORA

+420 283 891 631
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

MODUL PASPORT

 

Čo sa eviduje

 • kompletná evidencia všetkého nehnuteľného majetku
 • zoznamy areálov, parciel a stavieb
 • evidencia adries, podlaží a miestností
 • systemizácia prepojenie areál - parcela - stavba
 • evidencia rozmerov vybranej plochy, kódu stavieb, podlaží, miestností
 • výkresová dokumentácia

 

Procesy a väzba na ďalšie systémy

 • väzba na vybrané moduly sledovanie jednotlivých útvarov, osôb, majetku, technológií od stavby po miestnosť
 • kompletná evidencia všetkého nehnuteľného majetku
 • napojenie na existujúce personálne systém

 

pasport 01

 

 Väzba na ďalšie moduly

 • náhľady a editácia vybraných plôch jednotlivých modulov (s CAD modulom)
 • evidencia a detailné lokalizácia stavieb (moduly Sťahovanie, Priestorového managementu, Krízového manažmentu, Technológiou, Rezervačného systému, Energií, Inventúr a Autoparku)
 • hlavný podklad pre priestorové analýzy, monitoring, plánovanie nákladov a investícií na nehnuteľnosti

 

Výstupy / príklady použitia (reporty)

 • výkaz stavieb a parciel
 • výkaz priestor stavieb
 • výkaz členenie výmer plôch podľa druhu po budovách (kancelárske, komunikačné, hygienické, technologické, ...)
 • výkaz objemu vykurovaných plôch
 • výkaz zastavaných a nezastavaných plôch (pre upratovanie a údržbu)
 • výkaz plôch pre maľovanie a nátery (uvedenie povrchu podláh, stien, stropu)

 

Ktoré otázky rieši / zodpovie tento modul?

 • Na akéj adrese je budova?
 • Koľko nevyužitých výmer parciel je k dispozícii?
 • Aké budovy sú vo vlastníctve alebo v nájme?
 • Aký je pomer výmer administratívnych a spoločných priestorov v budove?
 • Koľko kancelárskych plôch majú budovy po regiónoch?
 • Koľko m2 potrebujem objednať dlažby na rekonštrukciu sociálnych zariadení?

 

 pasport 02