user_mobilelogo

MODUL HELPDESK

 

Čo sa eviduje

 • servisné zákazky požiadavky na opravy, služby, tovar
 • typy služieb s väzbou na syntetické účty
 • predkontácie na nákladové strediská
 • dodávatelia FM služieb

 

Procesy a väzba na ďalšie systémy

 • kompletné workflow spracovania zákaziek
 • verejné rozhranie pre zamestnancov pre zadanie požiadaviek
 • sofistikovaná, ale jednoduchá komunikácia s dodávateľmi, prípadne klientmi
 • jednoduchý a prehľadný systém prideľovania zákaziek interným riešiteľom
 • spätná väzba o priebehu vybavovania zákazky pre zamestnancov a dispečerov
 • priraďovanie nákladov na zákazky na nákladové strediská
 • kompletná história vývoja zákazky s plnými detailmi
 • možnosť napojenia na iné aplikácie slúžiace na zber požiadaviek
 • možnosť prepojenia na ERP systémy napr. za účelom vytvorenia objednávky

 

helpdesk 01

 

Väzba na ďalšie moduly

 • lokalizácia zákazky na základe pasportu
 • zobrazenie miesta zásahu pomocou obrázku v CADu
 • definícia objektu-majetku, ktorého sa požiadavka týka
 • automatická identifikácia osoby zadávajúca a prijímajúca zákazku
 • pridelenie zákazky zamestnancovi
 • sprístupnenie zadanej zákazky externému dodávateľovi
 • príjem požiadaviek od rôznych klientov

 

VVýstupy / príklady požití (reporty)

 • tlač pracovných príkazov a súhrnných zostáv s prehľadmi
 • matice rozdelenie nákladov u platených zákaziek podľa NS a syntetických účtov
 • zákazky triedené podľa rôznych stavov rozpracovanosti: na prijatie, na pridelenie, v procese vybavovania, neprevzaté klientom, nevybavené po termíne
 • zoznamy zákaziek triedené podľa typu, kľúčových slov, spôsobe riešenia, dodávateľa, termínu realizácie, financií, NS, syntetických účtov a mnohých ďalších parametrov v ľubovoľnej kombinácii

 

 Ktoré otázky rieši / zodpovie tento modul?

 • Akým spôsobom môže bežný zamestnanec zadať požiadavku na servisnú zákazku?
 • Ktoré zákazky čakajú na prijatie dispečerom?
 • Ktoré zákazky je treba prideliť k vyriešeniu?
 • Ako čo najjednoduchšie odovzdať riešiteľovi detaily týkajúce sa zákazky?
 • Ktoré zákazky nie sú vyriešené v danom termíne?
 • Koľko činí objem zákaziek za jednotlivé nákladové strediská?
 • Môžem dohľadať históriu vývoja jednotlivých zákaziek?
 • Ktoré zákazky rieši konkrétny dodávateľ / interný zamestnanec?
 • V ktorých lokalitách / budovách sa vyskytuje najviac požiadaviek na servisné zákazky?
 • V ktorých lokalitách / budovách sú najvyššie náklady na servisné zákazky?

 

 helpdesk 02